Van der Mondeweg 74 - 6685 BR Haalderen - Tel: 0481-464855
Dorpsstraat 45 - 6681 BL Bemmel - Tel: 0481-464855
   
  Verzekeringen - Schadeverzekeringen - Brand

  Een brandverzekering is in Nederland een verzamelnaam voor diverse verzekeringen van woningen en andere gebouwen en de roerende zaken die zich hierin bevinden.


  Opstalverzekering                                   

  Welke risico's zijn verzekerd?
  De opstalverzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico's. Voorbeelden zijn brand, storm, inbraak, bliksem.

  Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor verschillende uitgebreidere dekkingen.

  Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten.

  Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk? Een aantal factoren zijn belangrijk wanneer de premie berekend wordt. De volgende factoren zijn het belangrijkst:

  • Soort opstal.
  • Plaats van de opstal.
  • Verzekerd bedrag, vaak wordt deze door een herbouwwaardemeter bepaald.
  • Keuze van de dekking.
  • Schadeverleden.
  • Al dan niet garantie tegen onderverzekering.


  Inboedelverzekering                                

  Welke risico's zijn verzekerd?
  De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico's. Voorbeelden zijn: brand, storm, diefstal, bliksem.

  Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor verschillende uitgebreidere dekkingen.

  Voor bepaalde zeer waardevolle spullen, bijvoorbeeld sieraden en kunst kunt u een speciale kostbaarhedenverzekering afsluiten.

  Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk? Een aantal factoren zijn belangrijk wanneer de premie berekend wordt. De volgende factoren zijn het belangrijkst:

  • De waarde van de inboedel.
  • Verblijfplaats van de inboedel.
  • Verzekerd bedrag, vaak wordt deze door een inboedelwaardemeter bepaald.
  • Keuze van de dekking.
  • Schadeverleden.
  • Al dan niet garantie tegen onderverzekering.


  Glasverzekering                                       
  Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten. Het maakt voor de vergoeding niet uit hoe het glas gebroken is, tenzij er sprake is van een catastrofeachtige situatie, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen. Tevens is uitgesloten breuk als gevolg van brand en/of ontploffing en inbraak of een poging daartoe (want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt door een opstalverzekering). Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.

  Vaak wordt deze verzekering in combinatie met een opstalverzekering of inboedelverzekering afgesloten.


  Kostbaarhedenverzekering                   
  Met de Kostbaarhedenverzekering verzekert u al uw kostbare spullen tegen diefstal, brand, beschadiging, maar ook tegen verlies en vermissing. U verzekerd uw dure spullen voor de reële waarde.

  Welke risico's zijn verzekerd?
  Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen zoals:

  • antiek en kunstvoorwerpen
  • sieraden
  • muziekinstrumenten
  • fotoen filmapparatuur, audio-/videoapparatuur
  • postzegel, muntof andere verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken.

  Uitgesloten zijn catastrofeachtige risico's:

  • overstroming
  • oorlog
  • slijtage door normaal gebruik
  • schade door gebreken in het voorwerp zelf, maar ook ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer.