Van der Mondeweg 74 - 6685 BR Haalderen - Tel: 0481-464855
Klappenburgstraat 1A - 6681 XN Bemmel - Tel: 0481-464855
   
  Verzekeringen - Levensverzekeringen - Levensverzekering


  Levensverzekering                                  
  Een levensverzekering is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen.
  De levensverzekering is dat ook een uitstekend instrument om op lange termijn vermogen op te bouwen of af te dekken.
  Bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek, het opbouwen van pensioen of om te beleggen.

  Opbouw
  Een kapitaalverzekering is een methode om vermogen op te bouwen doordat uw periodieke inleg zal groeien met een bepaald rendement.
  Doorgaans kunt u kiezen voor:

  • Groei via deelname in beleggingsfondsen (met of zonder garantie)
  • Groei via belegging in hypotheken (met of zonder garantie)
  • Groei via bedrijfswinst van de betrokken verzekeraar (met of zonder garantie)

  Daarnaast kan de opbouw gecombineerd kan worden met tal van verschillende soorten van overlijdensrisicodekkingen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen.


  Overlijdensdekking
  Een overlijdensrisicoverzekering geeft een uitkering bij overlijden van de verzekerde. Deze kan dienen als aflossing van een doorlopend krediet of hypotheek.


  Een uitkering bij in leven zijn of bij overlijden
  Een combinatie van een uitkering van het beoogde kapitaal bij in leven zijn  of een uitkering bij overlijden voor de einddatum is een veel gebruikte combinatie bij een hypotheek.

  Belastingvrij
  De kapitaalverzekering, met een Kapitaal Eigen Woning of lijfrente aantekening op de polis, is volledig vrijgesteld van de "vermogensrendementheffing". En dat betekent, dat in die gevallen uw rendement al gauw zo'n 1,2% per jaar hoger kan zijn. Met name kan dat het geval zijn bij:

  • Kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek (een zgn. box-1 polis)
  • Kapitaalverzekering bedoeld voor het opbouwen van pensioen (lijfrente)

  Dit betekend wel dat er bepaalde voorwaarden aan de uitkering vast zitten.

  Arbeidsongeschiktheid
  Er is de mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid, dat uw verzekeraar de periodieke inleg van u zal overnemen, mee te verzekeren. Een goed middel om, in tijden van terugvallend inkomen, toch uw spaardoel te verwezenlijken.