Hypotheken - NHG

NHG                                                             
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperkt de financiële omstandigheden bij bijvoorbeeld wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt raakt of wanneer uw relatie onverhoopt wordt beëindigd. Een forse terugval van het inkomen is in dergelijke gevallen niet uit te sluiten en kan zelfs leiden tot gedwongen verkoop van uw woning. Doordat de geldgever met NHG meer zekerheid heeft krijgt u  NHG een korting op de hypotheekrente. U dient wel bij het aangaan van de hypotheek eenmalig kosten te betalen aan NHG.

Hoe werkt NHG?
Heeft u uw woning verkocht en blijft er een restschuld over? Dan dient uw geldgever hiervoor een verliesdeclaratie in bij NHG. Vervolgens beoordeelt NHG of u er alles aan heeft gedaan om het verlies zo veel mogelijk te beperken en/of verkoop te voorkomen. Is dit het geval? Dan wordt het resterende bedrag kwijtgescholden en kunt u met een schone lei beginnen.

Voor meer informatie over NHG: www.nhg.nl