Van der Mondeweg 74 - 6685 BR Haalderen - Tel: 0481-464855
Klappenburgstraat 1A - 6681 XN Bemmel - Tel: 0481-464855
  • Als gevolg van het coronavirus hebben wij moeten besluiten onze werkzaamheden voor Bank tijdelijk te moeten aanpassen. Geldopnames kunnen via de diverse pinautomaten gedaan worden. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak in te plannen. Tel. 0481-464855.
 
Hypotheken - Overig

Bankgarantie
Een bankgarantie wordt vaak bij de aankoop van een woning verlangt van de koper(s) door de koper(s) als zekerheidsstelling voor de aankoop van de woning.
De kopers kunnen ervoor kiezen om zelf het gehele bedrag bij de notaris te stallen of ze kunnen ervoor kiezen deze te laten stellen door de geldverstrekker tegen een vergoeding.


De Verhuisregeling
Wanneer u verhuist, kan het zeer voordelig zijn om de rente van uw hypotheek mee te verhuizen. Zo kunt u ook bij de aankoop van uw nieuwe woning profiteren van de gunstige voorwaarden van uw oude hypotheek. 
U dient aansluitend (binnen een bepaalde periode) op uw huidige hypotheekakte een nieuwe akte af te sluiten.

Voordelen verhuisregeling:

  • De rente van uw oude hypotheek verhuist gewoon mee (inclusief de eventuele bandbreedte). Deze rente geldt dan voor het resterende bedrag en rentevastperiode bij afsluiting van een gelijksoortige nieuwe hypotheek.
  • Eventueel lopende polissen van bestaande Spaaren Levenhypotheken kunt u eveneens meeverhuizen.


Taxatierapport
Een taxatie is een waardering van de verkoopwaarde van een woning door een deskundige. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging.

Van de waardering van de verkoopwaarde maakt de taxateur een taxatierapport op. De taxatiewaarde van een woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek en moet worden gedaan door een onafhankelijke taxateur die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning.

De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper en zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten staan niet vast en verschillen per makelaar en zijn soms zelfs onderhandelbaar.


Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport is er voor wanneer u zelf of een hypotheekverstrekker meer zekerheid wilt hebben over de staat van de woning.

Een bouwkundig rapport geeft een betrouwbaaren objectief beeld van de technischeen bouwkundige staat van een woning. Voor een bouwkundig rapport wordt gekeken naar het gehele pand, ook wanneer je een appartement koopt. Als eigenaar ben je namelijk mede verantwoordelijk voor de staat van het pand. Onderdelen die worden meegenomen in het bouwkundig rapport: gevels, metselen betonwerk; kozijnen, ramen en deuren; vloeren; ventilatie; fundering; kruipruimte; dakconstructie; dakbedekking; schoorstenen en installaties.

Naast een constatering van de gebreken adviseert een bouwkundig rapport ook over de eventuele kosten waar rekening mee gehouden moet worden. Dit kunnen directe kosten zijn of kosten die op termijn noodzakelijk zijn.

Wanneer uit het al opgemaakte taxatierapport blijkt dat de te verwachten kosten van achterstallig onderhoud meer dan 10% van de vrije verkoopwaarde bedraagt of wanneer de woning voor 1940 is gebouwd en hierna niet gerenoveerd is, zal de geldverstrekker een bouwkundig rapport verlangen.