Van der Mondeweg 74 - 6685 BR Haalderen - Tel: 0481-464855
Klappenburgstraat 1A - 6681 XN Bemmel - Tel: 0481-464855
   
  Sparen/Betalen - Sparen

  Spaarrekening
  Een spaarrekening is een rekening waarmee u kunt sparen bij de RegioBank, die daar een vergoeding in de vorm van rente voor geeft. De RegioBank heeft verschillende soorten spaarrekeningen.

  U krijgt bij de spaarrekening een variabele rente of een vaste rente vergoeding. Anders dan bij een betaalrekening is het niet mogelijk om geld van een spaarrekening rechtstreeks over te boeken naar derden, maar u kunt het eerst overboeken op een vaste tegenrekening (dit is geen verplichte RegioBank betaalrekening). Het geld kan ook contant worden opgenomen of naar een andere rekening van dezelfde rekeninghouder bij de RegioBank worden overgemaakt. Voor storten gelden deze beperkingen (in principe) niet.

  Wij hebben ook speciale spaarrekeningen voor uw kind(eren).

  Spaarrekening zakelijk
  Voor meer informatie over een zakelijke spaarrekening klik hier

  Kapitaalverzekering
  Een kapitaalverzekering is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen.
  De kapitaalverzekering is dat ook een uitstekend instrument om op lange termijn vermogen op te bouwen of af te dekken.

  Opbouw
  Een kapitaalverzekering is een methode om vermogen op te bouwen doordat uw periodieke inleg zal groeien met een bepaald rendement.
  Doorgaans kunt u kiezen voor:

  • Groei via deelname in beleggingsfondsen (met of zonder garantie)
  • Groei via belegging in hypotheken (met of zonder garantie)
  • Groei via bedrijfswinst van de betrokken verzekeraar (met of zonder garantie)

  Daarnaast kan de opbouw gecombineerd kan worden met tal van verschillende soorten van overlijdensrisicodekkingen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen.