Van der Mondeweg 74 - 6685 BR Haalderen - Tel: 0481-464855
Klappenburgstraat 1A - 6681 XN Bemmel - Tel: 0481-464855
   
  Zelfstandigen/MKB - Personeel - Verzekeringen

   

  WGA-hiaatverzekering
  Je bent werknemer en raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dan kun je er flink in inkomen op achteruitgaan. Met de WGA-hiaatverzekering verzeker je je voor een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.
   
  Wat is de WGA?
  De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA regelt je inkomensvoorziening als je gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent. Je hebt recht op een WGA-uitkering als je:
  tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt bent;
  als je wel volledig (tussen de 80 en 100%), maar niet voor altijd (‘duurzaam’) arbeidsongeschikt bent.
   
  Wat krijg je?
  Je krijgt minimaal drie en maximaal 38 maanden een WGA-uitkering. Het soort uitkering en de hoogte en duur hangen af van je arbeidsverleden en de mate waarin je kunt werken.
  Als je recht hebt op een WGA-loongerelateerde uitkering, krijg je een uitkering die 75% of 70% van het (gemaximeerde) laatstverdiende loon[1] bedraagt.
  Als je geen recht hebt op een loongerelateerde uitkering, of deze is afgelopen, kun je recht hebben op een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering.
  Welke uitkering je krijgt, hangt af van hoeveel je op dat moment verdient. Is dat de helft of meer van wat je volgens de arbeidsgeschiktheidskeuring nog kan verdienen? Dan vult de loonaanvullingsuitkering je loon aan. Je krijgt dan een aanvulling van 70% van het verschil tussen je oude loon (met een maximum) en het loon dat je nog kunt verdienen (‘resterende verdiencapaciteit’).
  Heb je geen werk? Of verdien je minder dan de helft van wat je kan verdienen volgens het keuringsrapport? Dan krijg je een vervolguitkering. Deze uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt dus geen rekening met het loon dat je eerder verdiende. Dat betekent in de praktijk dat je er in inkomen sterk op achteruitgaat. Een WGA-hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering daarom aan.
   
  Let op
  Er zijn verschillende verzekeringsdekkingen mogelijk in aanvulling op de WGA. Sommige verzekeringen keren een vast verzekerd bedrag uit. Anderen vullen het inkomen tot een bepaald percentage aan. Sommige polissen houden rekening met je arbeidsongeschiktheidspercentage, andere niet.
  De premie die je betaalt is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De premie hangt onder andere af van:
  - je leeftijd bij aanvang;
  - de indexering;
  - de afgesproken eindleeftijd;
  - je beroep.
  De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
   
  Denk je erover deze verzekering af te sluiten? Overleg dan éérst met je werkgever. Vaak kun je deze verzekering namelijk op collectieve basis afsluiten via je werkgever. Dat is vaak goedkoper, ook al moet je de premie zelf betalen.
  De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Deze regelingen kunnen enorme gevolgen hebben voor je toekomstige inkomenspositie. Wij kunnen u hierover volledig informeren.
   
   
  WIA
  Als je een WIA-uitkering ontvangt, verzeker je met de WIA-aanvullingsverzekering je inkomen tot aan het maximumdagloon tegen arbeidsongeschiktheid. Met de WIA-excedentverzekering kun je je inkomen boven het maximumdagloon verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
   
  Hoe werkt dit?
  Stel, je bent ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ verklaard volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Je krijgt daarom een uitkering. Deze uitkering is maximaal 75 procent van je laatstverdiende loon. Dit is nooit meer dan het maximaal vastgestelde dagloon. Het maximale jaarloon volgens de WIA is per 1 juli 2011 € 49.674. Verdien je meer dan dat bedrag? Dan is dat extra inkomen dus niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering kun je je ook hiervoor verzekeren.
   
  Let op
  De premie die je betaalt, is een percentage van het verzekerd bedrag of loon. De premie hangt onder andere af van:
  - je leeftijd bij aanvang;
  - de indexering;
  - de afgesproken eindleeftijd;
  - je beroep.
  Denk je erover deze verzekering af te sluiten? Overleg dan éérst met je werkgever. Vaak kun je deze verzekering namelijk op collectieve basis afsluiten via je werkgever. Meestal ben je dan goedkoper uit, ook al moet je de premie zelf betalen.
   
  De WIA is een ingewikkelde wet, met veel verschillende regelingen. Deze regelingen kunnen enorme gevolgen hebben voor je toekomstige inkomenspositie. Wij hunnen u volledig informeren hierover.
  -aanvullingsverzekeringen